ماه ناتمام

سید عباس حقایقی / ذره

ماه ناتمام

سید عباس حقایقی / ذره

ماه ناتمام

یا رفیق
قال علی علیه السلام : «العلم یهتف بالعمل فان اجابه و الّا ارتحل عنه»
علم، عمل را فرا می‌خواند؛ پس اگر آن را پاسخ گوید می ماند، وگرنه کوچ می‌کند و می‌رود
***
غریب آن‌که می‌دانیم دردمان عمل نکردن به دانسته‌هایمان است.
یک طلبه‌ی ساده هستم. همین.

بایگانی

۳ مطلب در آذر ۱۳۸۶ ثبت شده است

هوالعزیز

هر روز در سکوت خیابان دوردست
روی ردیف نازکی از سیم می‌نشست

وقتی کبوتران حرم چرخ می‌زدند
یک بغض کهنه توی گلو داشت...می‌شکست

ابری سپید از سر گلدسته می‌پرید:
-جمع کبوتران خوش آواز خودپرست!

آنها که فکر دانه و آبند و این حرم
جایی که هرچقدر بخواهند دانه هست

آنها برای حاجتشان بال می‌زنند
اصلاً یکی به عشق تو آقا پریده‌است؟

رعدی زد آسمان و ترک خورد ناگهان
از غصه‌ی کلاغ، کلاغی که سخت مست...

ابر سپید چرخ زد و تکه پاره شد
هرجا کبوتری به زمین رفت و بال بست

باران گرفت -بغض خدا هم شکسته بود
اما کلاغ روی همان ارتفاع پست

آهسته گفت: «من که کبوتر نمی‌شوم
تنها دلم به دیدن گلدسته‌ات خوش‌ست...»

شعر از مژگان عباسلو

یا علی مددی

  • سید عباس حقایقی

هوالعزیز

بچه تر که بودم نمی دانم کی گفته بود که هر کسی توی آسمان یک ستاره ای دارد مال خودش.
البته همان وقت ها هم باور نکردم. { ... این جا ها به علت برداشت های ناموزون سانسور می گردد }

با طاق بلند آسمان درگیرند
هر روز بهانه ای به سر می گیرند
اوضاع عجب قمر در عقرب گشته
با چشمک هر ستاره ای می میرند !

یا علی مددی

  • سید عباس حقایقی

هوالعزیز

یَک

دو

پ.ن :
... عسی ان تحبو شیئا وهو شرلکم !

یا علی مددی

  • سید عباس حقایقی